Kościół

Zdjęcia kościoła w zimowej szacie styczeń 2016


 

Zdjęcia kościoła po remoncie dzwonicy  w 2013 rok