Kościół w Ozorkowie

Kościół w Ozorkowie


Pierwszy kościół ewangelicki w Ozorkowie – drewniany – został wybudowany w 1814r., tzn. w roku, w którym miejscowa ludność wyznania ewangelickiego zamieszkująca Ozorków i okoliczne wsie olenderskie rozpoczęła starania o powołanie do życia Parafii Ewangelickiej w Ozorkowie. Wkrótce postawiono również drewnianą dzwonnicę z zawieszonymi w niej trzema dzwonami. Mały drewniany budynek traktowano jako świątynię tymczasową, a od 1821r. rozpoczęto starania o wzniesienie murowanego kościoła. Oficjalnie parafia ewangelicka w Ozorkowie powstała na podstawie reskryptu Państwowej Komisji do Spraw Religii i Kultury w dniu 5 czerwca 1826r.

Budowę obecnego, murowanego kościoła, rozpoczęto w 1840r. kiedy proboszczem Parafii był ks. Edward Stiller przybyły do Ozorkowa w 1836r. Służył jako duchowny przez 43 lata. Głównymi fundatorami inwestycji byli przemysłowcy ozorkowscy: Christian Wilhelm Werner (urodzony w Warszawie w 1794r. zmarły przed poświęceniem kościoła w 1842r.) i Maciej Fryderyk Schloesser przybyły z Aachen. Kościół wybudowany w stylu neoklasycystycznym został poświęcony przez ks. Superintendenta Modla z Kalisza w dniu 9.10.1842r. Był on jednym z najbardziej okazałych kościołów ewangelickich zbudowanych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w.

Kościół wzniesiony jest na planie prostokąta, w stylu późnoklasycystycznym. Fasada zdobiona jest wysokim portykiem wspartym na czterech korynckich kolumnach i zwieńczona trójkątnym frontonem. Na narożach budynku znajdują się pseudoryzality, nieznacznie wybijające się poza linię dachu. Na szczycie każdego z nich stoją odlewy postaci apostołów (w sumie dwunastu). Dach przykryty jest kopułą pokrytą blachą i zwieńczoną latarnią z wysokim krzyżem. Wnętrze kościoła, za pomocą rzędu jońskich kolumn, podzielone jest na trzy nawy. Nad nawami znajdują się dwupiętrowe drewniane empory. Zabytkową wartość posiada chrzcielnica, krucyfiks z XIX w. oraz wiszący w głównym ołtarzu obraz przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego i Apostołów.

Nową, murowaną dzwonnicę ufundował w 1882r. Henryk Schloesser (ur. 28.05.1829r., zm. 28.10.1884r.), kiedy proboszczem był ks. Edward Lemon. Ks. Edward Stiller i ks. Edward Lemon zostali pochowani na cmentarzu ewangelickim w Ozorkowie. Po II wojnie światowej w kościele zorganizowano obóz przejściowy dla ozorkowskich ewangelików powyżej 14-go roku życia, których następnie przeprowadzono do obozu na Sikawie (Łódź). Po likwidacji obozu, świątynię przekazano w administrację Kościoła Rzymsko – Katolickiego i pod wezwaniem św. Tadeusza została filią Parafii św. Józefa w Ozorkowie. Odbywały się w niej nabożeństwa dla dzieci i młodzieży. W okresie od czasu prawnego odzyskania cmentarza (1947r.) nabożeństwa odbywały się na jego terenie do chwili odzyskania kościoła.

Dopiero w 1953r. w wyniku procesu sądowego Parafia w Ozorkowie odzyskała budynek kościoła, który był pozbawiony organ, ławek, żyrandoli, dzwonów oraz całej dokumentacji parafialnej. Dzięki ofiarności i pracowitości parafian konieczne prace remontowe w zniszczonej świątyni udało się wykonać we własnym zakresie. Ławki zostały sprowadzone w 1955r. z kościoła ewangelickiego z Kamiennej Góry. W czasie służby ks. Mariusza Wernera, na przełomie lat 70/80-siątych XX wieku pokryto dach kościoła blachą ocynkowaną oraz wymieniono instalację elektryczną. Kolejne remonty konstrukcji kopuły kościoła oraz malowanie, prowadzono w latach 1987 – 1994r., kiedy administratorem parafii był ks. dr Marcin Undas. Od 1994r. na wniosek Rady Parafialnej i stosownej Uchwały Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego kościół nosi nazwę Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa.

W 1997r. przeprowadzono remont w środku dzwonnicy oraz zawieszono większy dzwon (z parafii ewangelickiej w Łowiczu), a w 2013r. przeprowadzony został remont elewacji dzwonnicy. W 2014r. wymienione zostało pokrycie dachu nawy głównej kościoła blachą tytanowo-cynkową, w 2015r. nad wejściem i zakrystią, a w 2016r. wymieniona została blacha na kopule kościoła. Powyższe remonty zrealizowano przy pomocy finansowej Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2018r. przeprowadzony został remont granitowych stopni schodów prowadzących do kościoła.

W kościele odbywają się nabożeństwa niedzielne, a ponadto w miarę możliwości organizowane są koncerty muzyczne.

x M.U. 14.05.2019 r.


Link do strony Osadnicy.info/pl