Inne

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Ozorkowie informuje, że w dniu 20.09.2013r podpisała Umowę na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œśrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Pielęgnacja drzewostanu na terenie cmentarza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Ozorkowie ul Cmentarna 1″ do kwoty 72.490,00 zł.

Kwota dotacji przeznaczona zostanie na wykonanie pielęgnacji drzewostanu rosnącego na cmentarzu parafialnym, poprzez wycięcie suchych i chorych gałęzi. Poprawiony zostanie stan zdrowotny drzewostanu, skorygowana statyka niektórych drzew oraz zwiększone bezpieczeństwo ludzi i mienia.

WFOSiGW