Duszpasterze

Początki Ozorkowa jako osady rękodzielniczej, jego rozwój i powstanie przemysłu włókienniczego są ściśle związane z przybyciem rzemieślników z terenu Wielkopolski i Śląska. Pierwsza znacząca grupa, której nazwiska zachowały się w tekście Umowy Ignacego Starzyńskiego z osadnikami, odnotowana jest już w 1807 roku. W większości byli ewangelikami. W umowie zagwarantowano im możliwość zorganizowania parafii i urządzenia cmentarza. Pierwszy budynek kościoła powstaje w roku 1814. Wiadomo o nim tylko tyle, że była to drewniana budowla mająca kształt prostokąta i mieściła się w pobliżu obecnego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Funkcje administracyjno – parafialne spełniali kolejni duchowni w latach:

Pastorzy, Administratorzy i Wikariusze Parafii w Ozorkowie

Imię i nazwisko Funkcja Lata posługi w Ozorkowie
Ks. Fryderyk Ferdynand Schulz pastor 1814 – 1825
Ks. Karol Fryderyk Haberfeld pastor 1826 – 1836
Ks. August Heinrich Rauh 1836 – 1836
Ks. Edward Stiller pastor 1836 – 1879
Ks. Edward Wilhelm Władysław Lemon pastor 1880 – 1910
Ks. Leon Witold May pastor 1911 – 1913
Ks. Adolf Henryk Rondthaler pastor 1913 – 1918
Ks. Paweł Otto pastor 1919 – 1924
Ks. Teodor Bergmann pastor 1925 – 1945
Ks. Bp Karol Kotula administrator 1948 – 1952
Ks. Adolf Gloc administrator 1952
Ks. Emil Kowala wikariusz 1952
Ks. Ryszard Małłek administrator 1952 – 1954
Ks. prof. dr Woldemar Gaspary administrator 1954 – 1958
Ks. Bp Janusz Narzyński praktykant 1954 – 1955
Ks. Mariusz Werner administrator 1958 – 1987
Ks. dr Marcin Undas administrator 1987 –